Kontakt

GUMIMETAL TEHNIK D.O.O.
ZAGREB, 10000
NOVA CESTA 128

  • MB:              2182009
  • OIB:             24985059356
  • Telefon:       (01) 3095-653
  • Telefaks:     (01) 3095-653
  • Mobitel:       098 484 584 / 099 484 5843
  • e – mail:     gumi-tehnik@zg.t-com.hr
  •                     gmt@gumimetaltehnik.hr
  •                     info@gumimetaltehnik.hr
  •                     sales@gumimetaltehnik.hr
  •                     prodaja@gumimetaltehnik.hr

Trgovački sud u Zagrebu MBS 080595421

ZAGREBAČKA BANKA d.d.

Iban: HR28 2360 0001 1019 3994 5

Temeljni kapital od 20.000 kuna uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Ivana Demoulin