Dijelovi ciklona za čišćenje isplake

Gumeni dijelovi ciklona sa pripadajućim metalno aluminijskim pozicijama