Dijelovi za visokotlačne pumpe

HT-400 33/8" HT-400 41/2"
  • HT – 400
  • JWS – 400